Archive for Uncategorized

Volop actie in Oentsjerk!

Er is volop ‘duurzame’ actie in Oentsjerk op vrijdag 16 september. De kinderen van openbare basisschool De Opstap en christelijke basisschool de Paadwizer trekken vanaf 12.30 uur weer door het dorp voor de jaarlijkse Himmeldei om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. In Gytsjerk gaan de kinderen een week later, op 23 september, op pad.

Daarna vindt om 13.30 uur op het plein voor zorg- en dienstencentrum Heemstrastate de afsluiting plaats van de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Doel van deze campagne die in Oentsjerk, Gytsjerk, Heeg en Eastermar is gehouden, is om door betere scheiding van afval 25 procent minder restafval in de grijze container te krijgen. De afsluiting van de campagne wordt verricht door wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel.

Om 13.40 uur zal wethouder Rijpstra samen met de schoolkinderen de officiële opening verrichten van de bijenweide Oentsjerk Zoemt! Deze bijenweide op de hoek van de Van Haersmasingel en de Rengersweg is een initiatief van Groenkerk in samenwerking met de Friese Milieufederatie in het kader van het project Fryslân Zoemt! Bij de bijenweide staan twee bijenhotels van de Paadwizer en De Opstap. Vrijwilligers van bedriuwenpleats It Aventoer helpen mee met het onderhoud van de bijenweide.