2012

10-12-12 Collectieve inkoop zonnepanelen Oenkerk geslaagd!

Dankzij de grote inzet en enthousiasme van inwoners van Trynwâlden is er een initiatief opgezet voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen: Zon van Tryntsje. Woensdag 5 december demonstreerden Corinna Scharringhausen (ASN Installaties), Corien van der Linden en Jitske Stavenga (Zon van Tryntsje) het succes van Zon van Tryntsje. Veel belangstellenden en inwoners kwamen af op de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Het project draagt bij aan een enorme besparing CO2. Scharringhausen overhandigde de cheque van 20.588 kg besparing CO2 aan de initiatiefnemers. Leden van Zon van Tryntsje krijgen van ASN Installaties korting bij de aanschaf van zonnepanelen. De geplaatste panelen leveren in totaal maar liefst 29.592 KWh per jaar op. Zon van Tryntsje is het afgelopen jaar gestart om de leefbaarheid en duurzaamheid van het dorp te stimuleren. De zonnepanelenactie in samenwerking met ASN Installaties is de eerste stap naar een duurzamer dorp. Het is de bedoeling om de volgende acties samen met de omringende dorpen (Trynwâlden) op te zetten, om daarmee duurzaamheid steeds grotere stappen vooruit te helpen. ASN Installaties is trots op het feit dat zij hier een bijdrage aan mag leveren. In Fryslân ziet de toekomst voor lokale energieopwekking er rooskleurig uit. Steeds meer mensen nemen samen met buren of dorpsbewoners het heft in eigen hand. Dat heeft volgens directeur Corinna Scharringhausen van ASN installaties alles te maken met de kracht van dorpsgemeenschappen en de liefde voor natuur en milieu.

 

10-10-12 Duurzaamheidsdag 2012 Groenkerk

Burgemeester ter Keurs neemt bij basisschool de Paadwizer een tijdscapsule in ontvangst

En dan komt burgemeester Erik ter Keurs van Tytsjerksteradiel zomaar op school om de leerlingen van de Paadwizer te Oentsjerk te helpen een fles met “duurzame post” te verzegelen. Een project dat door de initiatiefgroep Groenkerk/”Grientsjerk” werd gestart en dat de “codenaam” Tijdscapsule meekreeg. Op woensdag 10 oktober 2012, de dag van de duurzaamheid, hebben de leerlingen van de school de Paadwizer in Oentsjerk op verzoek van Groenkerk/Grientsjerk een tijdscapsule gemaakt waarin zij aangeven hoe ze denken dat Oenkerk er in 2050 uit zal zien.

Burgemeester ter Keurs heeft de tijdscapsule verzegeld en heeft de fles in een doos hoog in de balken van de school getakeld. De tijdscapsule mag over 38 jaar, op de dag van de Duurzaamheid in 2050 pas worden geopend, om dan te bekijken of Oentsjerk er zo duurzaam uitziet als verwacht in 2012. Na deze handeling werd het lied “Hallo Wereld” van de kinderboekenweek gezongen en werd de burgemeester, net als bij zijn aankomst, om zijn handtekening gevraagd.

In het voorjaar van 2012 heeft de school al een duurzaamheidsproject “Grientsjerk” gedaan. Ze hielden zich bezig met afval, energieverbruik en hoeveel opbrengst de zonnepanelen op het dak van de school leverden.

tijdcapsule-1

De verzegeling door Burgemeester ter Keurs onder toeziend oog van de leerlingen van de Paadwizer te Oentsjerk.

tijdcapsule-2

De optakeling van de “Tijdscapsule”. See you in 2050!

 

22-09-12 Mini-symposium / Duurzame Burendag Groenkerk

Zaterdag 22 september stond Oentsjerk tijdens de jaarlijkse burendag geheel in het teken van Groenkerk. De initiatiefgroep “Groenkerk/Grientsjerk” grijpt burendag aan om het “groen” maken van Oentsjerk onder de aandacht te brengen. Dat deed ze onder andere door samen met de Friese Milieu Federatie een minisymposium te organiseren in It Skewiel. Netwerk Duurzame Dorpen, leverancier van de zonnepanelen van de Zon van Tryntsje actie 2012 ASN uit Dokkum, Joustra elektrische fietsen en technisch bureau Henk Feenstra werkten mee aan dit symposium. Inwoner Tjerk Kaastra uit Oentsjerk zette voor de aanwezigen uiteen hoe je makkelijk en leuk energie kunt besparen in je woning. ’s Middag konden belangstellenden woningen bezoeken van Oentsjerksters die al hebben verduurzaamd door isolerende maatregelen, zonnepanelen of zonneboilers, vloerisolatie enzovoorts om daar inspiratie op te doen voor eigen duurzame veranderingen.

 

10-09-12 Wethouder Rijpstra plaatst 1e paneel Zon van Tryntsje

Op maandag 10 september heeft Wethouder Rijpstra in Oentsjerk het eerste door ASN geplaatste zonnepaneel feestelijk in gebruik genomen. “Troch de ynset fan frijwilligers mei in grien hert wurdt alle doarpsbewenners fan Oentsjerk de mooglikheid bean om oer te gean op sinnestroom. Sa kinne we mei inoar yn Tytsjerksteradiel us CO2-utstjit ferminderje.”

DSC01298

Deze ‘Zon van Tryntsje’ actie is de eerste in een reeks, waarbij het doel is Oentsjerk in de toekomst energieneutraal te maken. In het najaar zal gestart worden met een volgende actie. Dit keer worden de inwoners van de hele Trynwâlden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Zo kunnen we gaan van Trynwâlden naar Grienwâlden.

 

21-06-12 Pilot collectieve inkoop PV-panelen Zon van Tryntsje op 21 juni 2012 gegund aan ASN uit Dokkum

Initiatiefgroep Groenkerk/Grientsjerk kon kiezen uit 5 gerenommeerde aanbieders. De gekozen leverancier levert een kwaliteitsproduct en is bekend met collectieve inkoopacties in andere Friese duurzame dorpen. Er worden voor Trynwaldsters maatwerksystemen aangeboden tegen een aantrekkelijke actieprijs en bovendien krijgt de klant daar bovenop 2% Tryntsje-korting. Als er meer dan 10 deelnemers meedoen met deze actie wordt deze Tryntsje-korting verhoogd tot 3%. ASN zal in voor eind juni contact opnemen met de geinteresseerden Zonnestroom kan al uit voor particulieren, maar met deze kortingen wordt het nog aantrekkelijker. Indien de deelnemers de rijkssubsidie aanvragen volgens de regeling die op 2 juli 2012 ingaat, levert dat nog eens 15% voordeel op de aanschaf op. Zo kunnen Trynwaldsters zonder gedoe financieel aantrekkelijk groene stroom gaan opwekken.

 

10-06-12 Zonnepanelenactie van Grientsjerk Zon van Tryntsje gestart

Dit is de eerste actie waarmee duurzaamheidsgroep Grientsjerk aan de slag gaat. Nu vanuit het Lenteakkoord vanaf 1 juli waarschijnlijk een subsidie van 15% wordt gegeven op zonnepanelen kan dat een behoorlijk extra voordeel opleveren. Maar zelfs al zou er geen subsidieactie komen, dan is het nog steeds aantrekkelijk voor particulieren om zonnepanelen te kopen. Grientsjerk bemiddelt voor Oentsjerkers die geinteresseerd zijn in de aanschaf en installatie van panelen. U koopt niet alleen zonnepanelen. U koopt een totaaloplossing, inclusief productie, transport, levering, installatie, en garantie. Dit is de eerste inkoopactie van zonnepanelen. Er zullen in de toekomst meer van dergelijke inkoopacties worden georganiseerd.