Agenda 2019

 Klimaatgesprekken Rinsumageest

Eerder werden de Klimaat Gesprekken gehouden in andere delen van ons land. Nu komen ze ook naar Friesland! Er zijn nog plaatsen, voor de serie gesprekken in november in Rinsumageest. Meld je gerust aan en denk mee! Doe het snel, maar in ieder geval vóór eind oktober.

flyerKG

Zeismaaidag bijenweide

Op zaterdag 5 oktober wordt de bijenweide op de hoek van de Rengersweg en de van Haersmasingel opnieuw gemaaid met de zeis. Ook wordt de opslag van de bomen langs het water gesnoeid en opgeruimd.Belangstellenden zijn van harte welkom om de kunst van het zeisen af te kijken en vragen te stellen hierover.

 

 JAARPLAN GROENKERK 2019
Jaarplan Groenkerk/Grientsjerk 2019 Onderwerp Wanneer Wie
Himmeldei/Keepitcleanday grondstoffen september Ali-Jetske/Dirk/Paul
Fruit-te-overtuin: bloemenstrook, fruitbomen en bessenstruiken bemesten, snoeien, onderhoud, activiteiten met basisscholen i.s.m. It Medsje voeding hele jaar Corien/Karel/Ali-Jetske/Dirk/Jitske
Van Haersmasingel zoemt! onderhoud bijenweide met
de scholen en zorgboerderijen
i.s.m. gemeente
bewustwording / voeding voorjaar Dirk/Karel/Ali-Jetske
Rengersweg stiller en groener vervoer hele jaar Dirk/Ali-Jetske/Paul
Verkenning demografische ontwikkeling en leefbaarheid Trynwâlden, w.o. dorpshuizen leefbaarheid hele jaar Dirk/Paul
Monitoring vervolg dorpentop leefbaarheid hele jaar Jitske
Communicatie via Twitter en Facebook bewustwording hele jaar Sandra
Presentatie tijdens Algemene Ledenvergadering
D.B. Oentsjerk
bewustwording maart Jitske/Dirk/Ali-Jetske/Jelmer
E-community bouwen i.s.m. GroenDoen bewustwording voorjaar Jelmer/Jildau
Websitebeheer bewustwording hele jaar Corien/Durk-Pieter/Wouter
Upgraden website bewustwording voorjaar Corien/Wouter

 

 

Acties in samenwerking met Duorsum Gytsjerk:

  • Voorkomen zwerfafval
  • Vermindering groenafval – afval is voedsel
  • Vermindering restafval
  • Aparte inzamelplaatsen voor groen-, rest-
    en klein chemisch afval in de Trynwâlden
  • Start van repaircafé

 

Kortom meerdere projecten ter bevordering van de duurzame bewustwording en leefbaarheid

Uw steentje bijdragen aan een van de activiteiten?

Neem contact op via info@groenkerk.nl