Freonen

Duurzaam vervoer in de Trynwâlden

Vervoer van deur tot deur, SKEWIEL MOBIEL


Skewiel Mobiel

Velen zijn niet op de hoogte dat  het vervoer per elektrische auto met chauffeur beschikbaar is voor alle inwoners in de Trynwâlden  en omgeving!

De skewiel mobiel biedt:

Vervoer van deur-tot-deur voor inwoners met een vervoersbehoefte. Het vervoer vindt plaats in de eigen regio en sluit aan op het openbaar vervoer. Het betreft het gebied tussen de Kleine Wielen, Hurdegaryp, Burgum, Damwâld en Bartlehiem.

De Skewiel Mobiel is een middel tot het bevorderen van de sociale duurzaamheid en mobiliteit van de inwoners van de regio.

De Skewiel Mobiel kan gebruikt worden voor kleine ritten met doelen als boodschappen doen, bezoek aan familie en kennissen. Of bijvoorbeeld aansluiting op trein of bus, bezoek aan de dokter of even een terrasje pakken.  Met andere woorden voor de gewone dagelijkse dingen. Het vervoer speelt in op de vraag van de gebruiker.

Ritten kunnen geboekt worden bij Heemstra State, tel. 058-2564141. Kosten zijn per 5 km 1 euro per persoon.

De vervoerservice rijdt elke dag tussen 8.30 en 17.00, ook in het weekend.

Voor informatie: receptie van Heemstra State of Petra Degen, coördinator Skewiel Mobiel:

058-2564141 of pdegen@zorggroeptellens.nl

Duurzame dorpen

Energieopwekking

Friese Milieu Federatie

Energiebesparing

Groene Energie Inkopen

Duurzaam Inkopen

Meer duurzame info?