Missie

Wij willen de wereld in goede, en als het kan betere, staat doorgeven aan komende generaties.

De stip op de horizon waar we ons op richten is 2050, de tijd waarin de wereld voor het grootste deel op niet-fossiele brandstoffen zal draaien terwijl de wereldbevolking veel groter zal zijn dan vandaag de dag.

De werkgroep Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij “minsken” (people), “ierde” (planet) en “griene opbringst” (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk.

Groenkerk functioneert als het groene wiel in de regio met als motto: mondiaal denken, lokaal doen.

De toekomstdoelen van Groenkerk zijn:

  • alle energie duurzaam opwekken
  • binnen het dorpsareaal een aanmerkelijk deel van het benodigde voedsel produceren
  • afvalstromen minimaliseren
  • voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving creëren
  • zorg voor elkaar
  • duurzaam vervoer

De energiedoelen zijn inmiddels opgeschaald tot de regio Trynwâlden. Met alle dorpen is Enerzjy Koöperaasje Trynergie opgericht. Trynergie zet onze wensen op gebied van energie voort.

De zorgdoelen worden op dit moment onderzocht door een werkgroep zorg. De werkgroep verkent de mogelijkheden tot oprichting van een zorgcoöperatie voor de Trynwâlden.
Groenkerk is koploperdorp bij Netwerk Duurzame Dorpen en bij de Friese Milieu Federatie. Groenkerk maakt deel uit van de Energiewerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen en de Friese Milieu Federatie.

Groenkerk-5

Op deze foto van links naar rechts de huidige Groenkerkster vrijwilligers: Mary Jansen, Ali-Jetske Hoogland, Corien van der Linden, Dirk Kuiken, Karel van der Linden. Jitske Stavenga en Wouter Nijman. Jelmer van der Schaaf en Paul Palmboom ontbreken op de foto.

1383404276NGroenkerk_3548___kopie

Foto van de start van Groenkerk op 11 november 2011