2013

31-10-13 Cradle 2 Cradle filmavond

Op 31 oktober organiseerde Groenkerk….

Tegenlicht aflevering Cradle2Cradle Afval is voedsel

 

presentatie Trynergie op C2C filmavond

 

131031 filmavond C2C publiek WP_20131031_002

 

 

22-09-13 Keep it clean day oftewel himmeldei….

Zaterdagochtend kwamen op uitnodiging van Dorpsbelang Oentsjerk en de werkgroep Grientsjerk ruim 20 mensen naar It Skewiel om samen Oentsjerk schoon te maken. Na de koffie werden de vrijwilligers in groepjes verdeeld en kregen een straat of wijk aangewezen om het zwerfvuil te verwijderen. Uit de, door de gemeente beschikbaar gestelde, containers werden knijpers en vuilniszakken gehaald en zo ging ieder op stap. Onderweg werd de zak steeds zwaarder zodat sommigen de fiets, of het karretje er achter of er voor gebruikten. Na afloop werd er verzameld en werden er 5 containers gevuld met afval! Ook werd een tafelblad en nog enkele grote stukken ijzer en hout meegebracht! Wat de vrijwilligers vooral opviel was dat in veel bermen veel hondenstront ligt. Maar de algemene indruk was dat het eigenlijk toch wel meeviel hoeveel afval er lag. Oentsjerk is, op een paar hangplekjes na, zo vuil nog niet. Laten we met elkaar Oentsjerk schoon houden! Misschien hoeven we dan volgend jaar niet op stap om ‘te himmeljen’!

keep_it_cleanday

 

 

01-07-13 Presentatie studentenonderzoek (Gr)Oenkerk

De computers werden geïnstalleerd en de zetels van de raadsleden in de raadszaal van het gemeentehuis in Burgum werden allemaal bezet. Er kwamen 26 personen af op de uitnodiging voor de presentatie van “Doarpen yn harren enerzjy-krêft sette en opbloeie litte”. Studenten van de Hanzeschool Groningen hebben het energie potentieel in Oentsjerk onderzocht. Omdat hier een actieve werkgroep Oenkerk-Groenkerk bezig is en het streven is om dit dorp in 2050 geheel energieneutraal te maken. Jesmer Kuiper presenteerde de uitkomsten van het onderzoek dat hij samen met Ruben de Jong gedaan heeft. In het kort komt het er op neer dat er in de eerste plaats nog heel veel energie gestoken moet worden in het terugbrengen van het gebruik. Hier is de meeste winst te halen. Volgens de onderzoekers kan er nog wel 55% bespaard worden d.m.v. isolatie en bewustmaken van het gebruik. In de tweede plaats leent de opstelling van de huizenbouw, heel veel huizen zijn richting oost-west gebouwd, zich heel goed voor zonne-energie. En ten derde is ten westen van Oentsjerk voldoende wind om door de plaatsing van 5 windmolens van 80 meter alle stroom voor Oentsjerk te leveren. Men is ervan overtuigd dat opzet zoals in Oentsjerk erg belangrijk is voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Bundeling van gegevens door bijvoorbeeld de provincie en stimulering door de gemeente is belangrijk. Dat kwam ook ter sprake bij het verhaal van Frank Pierie. Hij ontwikkelde een model voor de vergisting van voornamelijk mest tot biogas, het zogenaamde flexigasproject. Wanneer is het aantrekkelijk, bij toevoer van materialen vanaf welke afstand en waar moet het heen. Kort gezegd; een schema van wanneer biogas interessant gaat worden. De laatste onderzoeker was Haico van der Blonk. Hij liet een project uit Westerbork zien. Het leven is daar in de laatste eeuw veranderd. Leefde men eerst steeds naar binnen toe, bewerken eigen grond, arbeid in het dorp enz., nu haalt men alles uit de winkels en alles wordt aangevoerd. De balans tussen de input en output is verstoord. Met een energieproject probeert men tegen deze trend in te gaan en samen iets op te zetten dat voordeel brengt voor de inwoners. Men probeert in kaart te brengen welke actoren belangrijk zijn en daarvoor is een inventarisatie van bijvoorbeeld Oentsjerk-Grienstjerk belangrijk. Men was over het algemeen erg enthousiast over het project in Oentsjerk. Terwijl wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel door Omrop Fryslân geïnterviewd werd, konden de gasten tijdens het nuttigen van een broodje nog napraten met de onderzoekers over dit brede item. Dit onderzoek helpt Groenkerk een grote stap voorwaarts te maken bij het verwezenlijken van haar doelstelling Oentsjerk in 2050 energieneutraal. Groenkerk bedankt Jesmer en Ruben voor hun geweldige bijdrage en wenst hen succes in hun verdere carrière.

Hanzehogeschool

 

 

20-04-13 presentatie Groenkerk tijdens Oars! in Burgum

Tijdens de duurzame fair Oars! in Burgum heeft Karel van der Linden namens Groenkerk een duurzame quiz gehouden voor de aanwezige kids op de fair. Doel was hun duurzame kennis testen. Die bleek bijzonder goed te zijn.Alle kinderen wisten prima te vertellen dat je beter zelf worteltjes kunt telen in je tuin, dan boontjes invliegen uit Nigeria, of dat je beter kunt fietsen naar school dan met de auto gaan en dat je prima een dagje in de week geen vlees kunt eten. Zonnepanelenleverancier Hoekstra uit Suwâld heeft ons gesponspord met een zonnepaneeloplaadsetje, en website go green heeft ook leuke prijsjes gesponsord. Omdat de kinderen eigenlijk allemaal een prijs verdienden zijn de prijzen onder hen verloot. Meer weten over de fair?

 

03-04-13 informatieavond Zon van Tryntsje

Op 3 april j.l. werd in het BOB gebouw door Groenkerk en Duorsum Gytsjerk in samenwerking met leverancier Hoekstra uit Suwâld een informatieavond georganiseerd voor belangstellenden. De heren Hoekstra en Anema hebben uitgelegd wat de mogelijkheden zijn met zonnepanelen op de woningen van Trynwâldsters.Inwoners konden terecht met vragen over hun specifieke situatie.