Groenkerkers

Leden werkgroep Groenkerk:

Ali-Jetske Hoogland contactpersoon scholen en kerk
Jitske Stavenga deskundige duurzame energie-webteam
Jelmer van der Schaaftechnische zaken
Paul Palmboom contactpersoon Doarpsbelang Oentsjerk
Karel van der Linden voorzitter
Corien van der Lindensecretariaat-webteam
Dirk Kuikencontactpersoon vervoer en scholenDirk
Wouter NijmancommunicatieWouter
Mary Jansen adviseur natuur en milieumary jansen