Ho! Net yn ‘e kliko

kliko met stickerkliko met sticker

 

 

 

 

 

Afsluiting actie Ho! Net yn’e kliko

Zoals bekend voerden we in Oentsjerk een actie met als doel 25% minder afval in de kliko.

Niet alleen Oentsjerk, maar ook Gytsjerk, Eastermar en Heeg deden mee aan de actie.

Bij de eindcontrole werd de hoeveelheid afval vergeleken met de nulmeting. Oentsjerk kwam als beste uit de bus: er werd 18% minder afval in de kliko’s gedaan.

Dat betekent dat op jaarbasis 64,5 ton minder afval wordt opgehaald.

Dit levert een besparing op aan niet te verbranden afval van € 4.192,50 uitgaand van € 65,00 per ton.

Een mooi resultaat, en een compliment aan alle deelnemers!

We hebben nog één vraag aan deelnemers.

Om te weten hoe je de actie hebt ervaren vragen we of je de enquête zou willen invullen:

klik hier voor de enquête

Alvast hartelijk dank voor je moeite!